he thong xu ly nuoc DI 04
he thong xu ly nuoc DI
he thong xu ly nuoc DI 02

HỆ THỐNG DI

HỆ THỐNG DI

Giá gốc: Liên hệ

In stock

Giá gốc: Liên hệ

Số lượt xem: 154
  • Mô tả

Mô tả

1. Khái niệm về nước DI – Demin hay nước cất

Nước DI (Deionization Water) hay Demin (Deminiral Water) là nước đã được khử các khoán chất (De- Ion) bằng một hoặc nhiều công nghệ khác nhau. Ở Việt Nam, nước DI hay Demin còn được gọi là nước cất do công nghệ đầu tiên tạo nên nước DI – Demin – Nước cất là công nghệ chưng cất.
Trong bài này tạm gọi chung là nước DI

2. Tìm hiểu về nguyên lí

2.1 Chưng cất

Công nghệ đầu tiên sản xuất nước DI bằng cách chưng cất. Nguyên lí của công nghệ này là dùng nhiệt để nung nước đến khi hóa hơi, sau khi nước hóa hơi bay lên sẽ được ngưng tụ bằng hệ thống làm mát. Các ion trong nước sẽ được giữ lại ở phần chưa bay hơi,tuy nhiên chưng cất 1 lần khả năng loại ion chưa được tốt, tùy theo mục đích và yêu cầu sử dụng mà có thể chưng cất 2 lần hay 3 lần.

2.2 Công nghệ trao đổi ion

Vào giữa năm 1940, nhựa trao đổi ion được phát triển dựa trên các đồng trùng hợp của styrene liên kết ngang với divinylbenzen. Các loại anion polystyrene-divinylbenzen có thể loại bỏ tất cả các anion bao gồm cả axit silicxic và cacbonic. Nhựa polystyrene-divinylbenzen vẫn được sử dụng trong phần lớn các ứng dụng trao đổi ion. Một trong những thay đổi đáng kể nhất là sự phát triển của macroreticular hoặc cấu trúc nhựa macroporous. Ngoài nhựa polystyrene-divinylbenzen có nhựa với cấu trúc acrylic làm tăng khả năng chống lại ô nhiễm hữu cơ. Ngoài ma trận nhựa trao đổi ion có chứa nhóm chức năng trao đổi ion. Nhóm chức năng bao gồm cation tích điện dương và anion mang điện tích âm. Tuy nhiên chỉ một trong số ion là di động, nhóm ion khác được gắn vào cấu trúc hạt. Trao đổi ion xảy ra khi các ion trong nước thô trao đổi với ion di động của các nhóm chức năng,kết quả là các ion từ nước thay thế vị trí của ion di động gắn lên bề mặt hạt trao đổi ion còn các ion di động thế vị trí trong dung dịch nước. Có nhiều loại nhựa trao đổi ion, phản ứng đặc trưng như sau:

SAC RESIN H+ + NaCl
SAC RESIN Na+ + HCl
SBA RESIN OH- + NaCl
SBA RESIN Cl- + NaOH

HOTLINE: 0949.829.332