Giới thiệu lò hơi tầng sôi tuần hoàn

Giới thiệu lò hơi tầng sôi tuần hoàn


Công nghệ đốt tầng sôi, thích hợp với nhiên liệu hóa thạch, sinh khối và các nhiên liệu tái tạo khác.

Cấu tạo cơ bản của lò tầng sôi tuần hoàn gồm: thân lò, xíc-lông (bộ ly tâm) và bộ tái cấp liệu tuần hoàn.

Mời xem video.

Chia sẻ bài viết này


HOTLINE: 0949.829.332